ANUNŢ cu rezultatele la proba scrisă/practică pentru promovarea în posturile de muncitor calificat III și inginer gr. I în secția Echipamente de Protecție, inginer gr. I la Compartimentul Administrare Rețele și INFOSEC, tehnician IA și muncitor calificat II la secția Intervenție la Evenimente CBRN și Ecologice, și muncitor calificat III la secția Radiometrie din Unitatea Militară 02512 C Bucureşti, conform H.G.1336/2022

 

Nr. crt. Cod anonimizare candidat Punctaj probă scrisă/practică Menţiunea

admis/respins

1. 02512C-P- 01 96,00 Admis
2 02512C-P- 02 96,00 Admis
3 02512C-P- 03 96,00 Admis
4 02512C -P- 04 92,00 Admis
5 02512C -P- 05 95,00 Admis
6 02512C -P- 06 95,00 Admis

 

Candidații nemulţumiți de rezultatele la proba scrisă/practică pot formula contestaţie până la data de 22.05.2023, ora 13.00, conform art. 87 alin. (6)  din H.G. nr. 1336 din 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512 C Bucureşti, din șos. Olteniței, nr. 225 sector 4, persoana de contact este  dna p.c.c. Stan Andreea, telefon 021.332.11.99/ int. 128.