ANUNŢ cu rezultatele probei de interviu a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de inginer debutant în Atelierul prelucrări mecanice din Centrul de microproducție și transfer tehnologic din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj interviu Menţiunea

admis/respins

1. ACTTM-ȚG-441 75,00 puncte ADMIS
2. ACTTM-AAI-467 87,00 puncte ADMIS

 

 

Candidații nemulțumiti de rezultatele probei de interviu pot formula contestaţie până la data de 29.05.2023, ora 15.00, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Dascălu Roxana, tel: 021/4233058, int.154.