ANUNŢ cu rezultatele probei de interviu a examenului organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de inginer șef gradul II în structura Cazarmare pt. cz. 3525 Clinceni din Agenția de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj interviu Menţiunea

admis/respins

1. ACTTM-PM-499 88,00 puncte Admis

 

 

Candidatul nemulțumit de rezultatele probei de interviu poate formula contestaţie până la data de 30.04.2024, ora 15.00, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.adj. Ghiorghe Daniela, tel: 021/4233058, int.154.