ANUNŢ cu rezultatele probei de interviu a examenului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent IA în structura Documentații tehnice din Centrul de documentare și arhivă tehnică din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj interviu Menţiunea

admis/respins

1. ACTTM-TGS-440 90,00 puncte ADMIS

 

 

Candidatul nemulțumit de rezultatele probei de interviu poate formula contestaţie până la data de 25.05.2023, ora 15.00, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Dascălu Roxana, tel: 021/4233058, int.154.