ANUNŢ cu rezultatele probei de interviu organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de asistent stagiar la Atelierul prelucrări mecanice din Centrul de microproducție și transfer tehnologic din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Cod anonimizare candidat Punctaj interviu Menţiunea

admis/respins

1. ACTTM-NRG-5003 65 puncte ADMIS

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul probei de interviu poate formula contestaţie până la data de 20.06.2022, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.maj. Belgiu Adrian, 021/4233058, int. 144/258.