ANUNŢ cu rezultatele probei de interviu pentru încadrarea postului vacant de execuţie de de Economist gradul II în cadrul structurii Financiar-Contabil din U.M. 02512 C Bucureşti

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj interviu Menţiunea admis/respins
1. Ciurea Florina-Livia 71 Admis

 

Candidatul nemulţumit de rezultatele interviului poate formula contestaţie până la data de 28.07.2022, între orele 08.00 – 15.30, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

          Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, şos. Olteniţei nr. 225, sector 4, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la slt.ing. Iușan Alexandru, telefon 021/332.11.99 int. 128.