ANUNŢ cu rezultatele probei de interviu pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist gradul II în cadrul structurii Financiar-Contabil

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj interviu Menţiunea admis/respins
1. Ciobanu Simona-Elena 61,25 Admis
2. Marin Aisen 59,5 Admis
3. Aihie Anca 74,5 Admis
4. Măcărescu Gina 68 Admis

 

Candidatul nemulţumit de rezultatele interviului poate formula contestaţie până la data de 10.12.2021, între orele 08.00 – 15.30, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

          Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c. Matei Georgiana, telefon 021/332.11.99 int. 128.