ANUNŢ cu rezultatele probei de interviu pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat IV în structura Formaţiunea cazarmare pt. caz. 2400 Bucureşti

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj interviu Menţiunea admis/respins
1. Dănciulescu Gheorghe 81,66 ADMIS

 

Candidatul nemulţumit de rezultatele interviului poate formula contestaţie până la data de 28.06.2022, între orele 08.00 – 15.30, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

          Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, şos. Olteniţei nr. 225, sector 4, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la plt.maj. Popescu Bogdan, telefon 021/332.11.99 int. 128.