ANUNŢ cu rezultatele probei de interviu pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate I în structura Birou stat major şi logistică

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj interviu Menţiunea admis/respins
1. IVAN IONICA 90 ADMIS

 

Candidatul nemulţumit de rezultatele interviului poate formula contestaţie până la data de 29.06.2022, între orele 08.00 – 15.30, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

          Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, şos. Olteniţei nr. 225, sector 4, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la P.c.c. Matei Georgiana, telefon 021/332.11.99 int. 128.