ANUNŢ cu rezultatele probei de interviu pentru încadrarea posturilor vacante de execuţie de referent IA, referent I și referent II la Depozitul intermediar de arhivă tehnică din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Referent IA

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj interviu Menţiunea

admis/respins

1. Crăciun Alexandrina 90 ADMIS

Referent I

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj interviu Menţiunea

admis/respins

1. Gherghescu Ana-Iulia 75 ADMIS

Referent II

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj interviu Menţiunea

admis/respins

1. Dobre Luminița 70 ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei de interviu pot formula contestaţie până la data de 05.07.2019, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt. Belgiu Adrian, 021/4233058, int. 144/258.