ANUNŢ CU REZULTATELE PROBEI INTERVIU LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU ÎNCADRAREA POSTULUI VACANT DE EXECUŢIE DE SOFER I DIN CADRUL COMPARTIMENTUL MIJLOACE AUTO ŞI DE AERODROM

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidaţiilor Punctaj la proba interviu Menţiunea admis / respins
1 Ciobotaru Gheorghe 62 ADMIS
2 Preda Cristian Gheorghe 87 ADMIS
3 Udreanu  Laurenţiu ABSENT
4 Tabacu Nicolae Traian 43,66 RESPINS

 

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei interviu pot formula contestaţie până la data de 19.08.2016 ora 15.30 conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Eventualele contestaţii se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, str. Aviatorilor nr.10, localitatea Gherceşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Mr . Iordache Adrian,  telefon 0251/435292, int. 110.