ANUNŢ cu rezultatele probei orale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de asistent de cercetare ştiinţifică stagiar în Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme informatice din Secţia cercetare dezvoltare sisteme informatice și de comunicații a Centrului de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații din Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Notă proba orală Menţiunea

admis/respins

1. Plăpămaru Alina-Florentina 8,17 Admis

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei orale pot formula contestaţie până la data de 29.12.2021, ora 14.00, conform Metodologiei de concurs pentru încadrarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare de execuție din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare nr. DA-6 din 02.10.2017.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei  de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (p.c.c. ing. Șerban Eugen, 021/4233058 int.1144 – 147).