ANUNŢ CU REZULTATELE PROBEI ORALE ŞI PRACTICE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU ÎNCADRAREA POSTULUI VACANT DE EXECUŢIE  DE CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC  DIN CADRUL CENTRULUI DE CERCETĂRI ŞI ÎNCERCĂRI ÎN ZBOR

ANUNŢ CU REZULTATELE PROBEI ORALE ŞI PRACTICE LA

CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU ÎNCADRAREA POSTULUI

VACANT DE EXECUŢIE  DE CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC  DIN CADRUL

CENTRULUI DE CERCETĂRI ŞI ÎNCERCĂRI ÎN ZBOR

 

Nr. Crt Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba orală şi practică Admis / Respins
1 ŢIGĂNIUC DANIEL 96.75 ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei orale şi practice pot formula contestaţie până la data de 03.08.2018 ora 15:00 conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, str. Aviatorilor nr.10, localitatea Gherceşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, ing. Nicuşor Cătălin STANCU,  telefon 0251/435292

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *