ANUNŢ cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat IV în structura Formaţiunea cazarmare pt. caz. 2400 Bucureşti

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba practică Menţiunea admis/respins
1. Dănciulescu Gheorghe 80 ADMIS

 

Candidatul admis va susţine interviul în data de 24.06.2022, ora 10.00, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti.

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei practice poate formula contestaţie până la data de 22.06.2022, între orele 08.00 – 15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

          Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor plt.maj. Popescu Bogdan, telefon 021/332.11.99 int. 128.