ANUNŢ cu rezultatele probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de inginer gr.II din cadrul Atelierului Pregătire şi Mentenanţă Aeronave, Secţia Pregătire Aeronave Deservire Zbor şi Logistică la Centrul de Cercetări şi Încercări în Zbor

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidaţiilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis / respins
1 VĂDUVESCU VLAD-AURELIAN 66,99 ADMIS

 

Candidatul declarat admis va susţine proba interviu în data de 16.07.2019 ora 11.00, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, str. Aviatorilor nr.10, localitatea Gherceşti.

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei scrise poate formula contestaţie până la data de 12.07.2019 ora 15:30 conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Eventualele contestaţii se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, str. Aviatorilor nr.10, localitatea Gherceşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Mr. Iordache Adrian,  telefon 0251/435292.