ANUNŢ cu rezultatele probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual de inginer debutant, din Biroul asigurarea calității mentenanței de aviație la Centrul de Cercetări şi Încercări în Zbor

 

 

  Nr.

crt.

 

 

Numele şi prenumele candidatului

 

Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis / respins
1  

TOMA VALENTIN-LAURENȚIU

 

82,66 ADMIS
2  

TOMA ALEXANDRU VALENTIN

 

30 RESPINS
3  

PREDA CĂTĂLIN IONUȚ

 

40,33 RESPINS

 

Candidaţii declarați „admis” vor susţine proba interviu în data de 20.01.2020, ora 11.00, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, str. Aviatorilor nr.10, localitatea Gherceşti.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 16.01.2020, ora 15.30, conform  art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, str. Aviatorilor nr.10, localitatea Gherceşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Col. Iordache Marius,  telefon 0251/435292, int. 110.