ANUNŢ cu rezultatele probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual de Şofer I, din cadrul Compartimentului Mijloace Auto şi de Aerodrom la Centrul de Cercetări şi Încercări În Zbor

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidaţiilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis / respins
1 CIOBOTARU GHEORGHE 70 ADMIS
2 STÎNGĂ IONUŢ – RĂDUCU 40 RESPINS
3 OLARU IONUŢ 45 RESPINS
4 PREDA CRISTIAN – GHEORGHE 90 ADMIS
5 UDREANU  LAURENŢIU 90 ADMIS
6 TABACU NICOLAE – TRAIAN 50 ADMIS

 

Candidaţii declarati admisi vor susţine proba interviu în data de 13.08.2019 ora 10.00, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, str. Aviatorilor nr.10, localitatea Gherceşti.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 09.08.2019 ora 15:30 conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, str. Aviatorilor nr.10, localitatea Gherceşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Col. Iordache Marius,  telefon 0251/435292.