ANUNŢ cu rezultatele probei scrise ale examenelor de promovare în posturile de asistent II în Secția Echipamente de protecție CBRN și de referent gr. II în biroul Resurse Umane/ Secția Stat Major din Unitatea Militară 02512 C Bucureşti

 

 

Nr. crt. Cod anonimizare candidat Punctaj final al examenului Promovat/nepromovat
1. 02512C-01 90,00 Promovat
2. 02512C-02 90,00 Promovat