ANUNŢ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de cercetător ştiinţific gradul III în Laboratorul sisteme de armament din Secţia cercetare ştiinţifică sisteme de armament şi tehnologii de protecţie indirectă a forţelor, ID 732745 din Centrul de Testare – Evaluare și Cercetare Științifică pentru Armamente.

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Notă proba scrisă Menţiunea 

admis/respins

1. Geogr. Stanciu Florin Gabriel 10 ADMIS

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul probei scrise poate formula contestaţie până la data de 19.07.2019, ora 14.00, conform art. 18 alin.(1) din Dispoziţia nr. DA -6/2017, Metodologia de concurs pentru încadrarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare de execuţie din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.  

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, lt.ing. Pintilie Daniela, 021/4233058, int. 230.