ANUNŢ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de cercetător științific gradul III la Asigurarea și suprevegherea calității din Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare ID 944397

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Notă proba scrisă Menţiunea

admis/respins

1. Dr. Ing. Lazăr Livia – Veronica 8 ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele concursului pot formula contestaţie până la data de 27.11.2019, ora 14.00, conform Metodologiei de concurs pentru încadrarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare de execuție din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare nr. DA-6 din 02.10.2017.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei  de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (p.c.c. Mustaţă Ionela, 021/4233058 int.1144 – 105.