ANUNŢ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Asistent stagiar în Colectiv aparatură control CBRN din Secţia radiometrie

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Nota proba scrisă Menţiunea admis/respins
1. Bădîrcu Ioana-Mihaela 94 Admis

 

Candidatul admis va susţine interviul în data de 16.10.2018, ora 09.30, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti.

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei scrise poate formula contestaţie până la data de 12.07.2018, între orele 07.30 – 15.30, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

         Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c.ec. Dinu Janina, telefon 021/332.11.99 int. 128.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *