ANUNŢ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Asistent stagiar în Laborator analize chimice şi sinteze speciale din Secţia tehnologii chimice, analize, detecţie, decontaminare şi ecologie

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Nota proba scrisă Menţiunea admis/respins
1. Mocanu Mihaela 60 Admis
2. Nicolae-Păltănea

Mihaela-Roxana

100 Admis

 

Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 16.10.2018, ora 09.30, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 12.10.2018, între orele 07.30 – 15.30, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

         Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c.ec. Dinu Janina, telefon 021/332.11.99 int. 128.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *