ANUNŢ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Consilier juridic debutant în cadrul structurii Juridic

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Menţiunea admis/respins
1. CBRN-BOA- 251 14 RESPINS
2. CBRN-GLV-273 50 ADMIS
3. CBRN-TC-274 34 RESPINS
4. CBRN-DIG- 286 32 RESPINS
5. CBRN-MAG-287 54 ADMIS
6. CBRN-RAI- 295 NEPREZENTAT
7. CBRN-CVV-297 31 RESPINS
8. CBRN-LBI-298 NEPREZENTAT
9. CBRN-GD-304 NEPREZENTAT
10. CBRN-NAC-305 34 RESPINS
11. CBRN-BE-306 NEPREZENTAT
12. CBRN-PMA-307 NEPREZENTAT
13. CBRN-SAD-308 NEPREZENTAT
14. CBRN-SM-311 NEPREZENTAT
15. CBRN-RSM-312 61 ADMIS

 

Candidații admiși vor susţine interviul în data de 24.06.2022, ora 10.00, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti.

Candidații nemulţumiți de rezultatele probei scrise poate formula contestaţie până la data de 22.06.2022, între orele 08.00 – 15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

          Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor plt.maj. Popescu Bogdan, telefon 021/332.11.99 int. 128.