ANUNŢ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist gr. II la Financiar-Contabil

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Nota proba scrisă Menţiunea admis/respins
1. Dinu Mădălina Neprezentat
2. Dumitru Roxana-Mihaela 64 Admis
3. Florica Oana-Elena 52,75 Admis
4. Dumitru Oana-Mihaela Neprezentat
5. Iancu Laura-Liliana 66,25 Admis
6. Trifu Monica-Mădălina Neprezentat
7. Marin Aisen 55 Admis
8. Cârnaru Gabriela-Violeta 52,75 Admis

 

Candidatul admis va susţine interviul în data de 13.08.2021, ora 10.30, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti.

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei scrise poate formula contestaţie până la data de 11.08.2021, între orele 08.00 – 15.30, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

          Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c.ec. Dinu Janina, telefon 021/332.11.99 int. 128.