ANUNŢ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de referent de specialitate debutant în Biroul Resurse Umane – Secţia Stat Major

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Menţiunea admis/respins
1. STAN ANDREEA-MIHAELA 92,66 ADMIS

 

Candidatul admis va susţine interviul în data de 28.06.2022, ora 10.00, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti.

Canditul nemulţumit de rezultatele probei scrise poate formula contestaţie până la data de 23.06.2022, între orele 08.00 – 15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

          Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor P.c.c. Matei Georgiana, telefon 021/332.11.99 int. 128.