ANUNŢ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent I în cadrul Structurii de securitate

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Nota proba scrisă Menţiunea admis/respins
1. Stan Andreea-Mihaela 82,5 Admis
2. Miroiu Elena 57,5 Admis
3. Cârjan Monica-Ana 67,5 Admis
4. Chirica Alina-Mirela 72,5 Admis
5. Mititelu Costina Neprezentat

Candidatul admis va susţine interviul în data de 08.12.2021, ora 10.30, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti.

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei scrise poate formula contestaţie până la data de 06.12.2021, între orele 08.00 – 15.30, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

          Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c. Matei Georgiana, telefon 021/332.11.99 int. 128