ANUNŢ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent I la Documente Clasificate

ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Referent I la Documente Clasificate

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea

admis/respins

1. Dudău Livia-Nicoleta 72,75 Admis
2. Ilie Roxana 64 Admis
3. Cojocaru Constantin 58 Admis
4. Moroşanu Eugel 86,5 Admis
5. Toader Andreea-Loredana 68 Admis
6. Pascu Lore-Dana 74,87 Admis
7. Nistor Elena 43 Respins
8. Slave Roxana 60,12 Admis
9. Coman Camelia-Alina 71,87 Admis
10. Tene Nicoleta 75,5 Admis
11. Hotnogu Mimi 65,75 Admis
12. Obreja Petronela 64,62 Admis
13. Tudor Emil-Gheorghe 77,37 Admis
14. Tudor Cristina-Elena 88,87 Admis
15. Stahl Ana-Maria 68,87 Admis

 

Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 17.07.2018, ora 9.30, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 13.07.2018, ora 15.30, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

         Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c.ec. Dinu Janina, telefon 021/332.11.99 int. 128.