ANUNŢ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Tehnician I (electronist) în Grupa mentenanţă şi microproducţie aparatură de control nuclear şi chimic din Secţia microproducţie

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Nota proba scrisă Menţiunea admis/respins
1. Părăian Mihai-Marion 70 Admis

 

Candidatul admis va susţine interviul în data de 16.10.2018, ora 09.30, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti.

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei scrise poate formula contestaţie până la data de 12.07.2018, între orele 07.30 – 15.30, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

         Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c.ec. Dinu Janina, telefon 021/332.11.99 int. 128.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *