ANUNŢ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Tehnician IA în domeniul industrial (fizică-chimie) în Echipa mobilă intervenţii ECO şi BIO/Grupa intervenţii CBRN-ECO din Secţia intervenţie la evenimente CBRN şi ecologice

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Nota proba scrisă Menţiunea admis/respins
1. Ivan Ionica 92 Admis
2. Frunzeanu Corina 40 Respins

 

Candidatul admis va susţine interviul în data de 22.07.2019, ora 10.00, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 18.07.2019, între orele 07.30 – 15.30, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c.ec. Dinu Janina, telefon 021/332.11.99 int. 128.