ANUNŢ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat

ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la concursul organizat

pentru încadrarea postului vacant de cercetător ştiinţific gradul II

în Laboratorul câmpuri fizice în Secţia cercetare ştiinţifică platforme navale şi câmpuri fizice din Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale  

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

Punctaj obţinut Observaţii
1. Surdu George 402,323  

 

Candidatul  nemulţumit de rezultatele probei scrise poate formula contestaţie în perioada 29.03-02.04.2018, ora 13,00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512 Bucureşti, la sediul Compartimentului documente clasificate, telefon 021 423 30 58 int. 258.