ANUNŢ cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în treapta profesională imediat superioară asistent II în Secţia tehnologii chimice, analize, detecţie, decontaminare şi ecologie – Laborator analize chimice şi sinteze speciale

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Menţiunea admis/respins
1. P.c.c. Nicolae-Păltănea Mihaela-Roxana 88,75 Admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 11.07.2019, ora 15.30, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

         Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c.e. Dinu Janina, telefon 021/332.11.99 int. 128.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.