Anunţ cu rezultatele probei scrise pentru examenul de promovare în funcții prevăzute cu studii superioare a unor funcţii de personal civil contractual din U.M.02512 Z

INGINER GR. II  ÎN ATELIERUL ASIGURARE ZBOR ȘI SPRIJIN LOGISTIC DIN SECTIA PREGĂTIRE AEONAVE ȘI ASIGURARE ZBOR LA U.M. 02512 Z:

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidat Punctaj proba scrisă Menţiunea admis/respins
1 P.c.c. Smărăndoiu Daniel 86 Admis

REFERENT DE SPECIALITATE GR.III ÎN BIROUL STAT MAJOR ȘI LOGISTICĂ DIN SECTIA STAT MAJOR LA U.M. 02512 Z :

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidat Punctaj proba scrisă Menţiunea admis/respins
1 P.c.c. Tănase Laura-Mihaela 88,33 Admis

 ECONOMIST GR.II ÎN MICROSTRUCTURA FINANCIAR-CONTABILĂ LA U.M.02512 Z:

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidat Punctaj proba scrisă Menţiunea admis/respins
1 P.c.c. Iordache Carmen-Mariana 96,67 Admis

 

Candidatul nemulţumit de rezultatele probei scrise poate formula contestaţie până la data de 07.03.2022, ora 16.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512 Z Craiova, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Mr. Toma Maria, telefon 0251 435292 int. 110