ANUNŢ cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuţie de arhivar debutant la Depozitul intermediar de arhivă tehnică din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea 

admis/respins

1. Albon Antonia-Roxana  65 puncte ADMIS
2. Băjenaru Andrei-Dănuț 75 puncte ADMIS
3. Berechet Vali-Camelia 40 puncte RESPINS
4. Bîrsănel Mihaela 96 puncte ADMIS
5. Dumitru Elena-Cristina 29 puncte RESPINS
6. Ivan Steluța-Ligia 19 puncte RESPINS
7. Mihai Florina 14 puncte RESPINS
8. Romaniuc Maria 34 puncte RESPINS

 

Candidaţii declaraţi admis vor susţine proba de interviu în data de 01.11.2019, ora 11.00 la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie până la data de 30.10.2019, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt. Belgiu Adrian 021/4233058, int. 144/258.