ANUNŢ cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuţie de arhivar debutant la Documentații tehnice din Centrul de documentare și arhivă tehnică din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea

admis/respins

1. Tomescu Anti 46 puncte RESPINS
2. Roșca Iuliana-Florentina 45 puncte RESPINS
3. Diaconu Alin-Corneliu 8  puncte RESPINS
4. Mihai Florina Anulat Respins conf. art. 26 alin. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011

(Lucrarea prezenta însemnări care au condus la identificarea candidatului)

 

Candidații nemulţumiți de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie până la data de 07.12.2021, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.maj. Belgiu Adrian, 021/4233058,                     int. 144/258.