ANUNŢ cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuţie de asistent stagiar la Atelierul prelucrări mecanice din Centrul de microproducție și transfer tehnologic din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea

admis/respins

1. ACTTM-NRG-5003 73 puncte ADMIS
2. ACTTM-CM-4813 35 puncte RESPINS
3. ACTTM-MF-4815 29 puncte RESPINS

 

Candidații admiși vor susține proba de interviu în data de 16.06.2022 ora 10.00 la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidații nemulţumiți de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie până la data de 14.06.2022, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.maj. Belgiu Adrian, 021/4233058, int. 144/258.