ANUNŢ cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea posturilor vacante de execuţie de referent IA, referent I și referent II la Depozitul intermediar de arhivă tehnică din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 

Referent IA

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea 

admis/respins

1. Crăciun Alexandrina 83 ADMIS
2. Popa Luminița-Aurelia 33 RESPINS
3. Ion Laurențiu 35 RESPINS

Referent I

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea 

admis/respins

1. Gherghescu Ana-Iulia 73 ADMIS

Referent II

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj la proba scrisă Menţiunea 

admis/respins

1. Iordan Georgiana-Andreea Neprezentat RESPINS
2. Dobre Luminița 53 ADMIS

 

Candidaţii declaraţi admis vor susţine proba de interviu în data de 03.07.2019, ora 11.00 la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie până la data de 01.07.2019, ora 14.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt. Belgiu Adrian, 021/4233058, int. 144/258.