ANUNŢ cu rezultatele probei scrise și practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Cercetător ştiinţific gr. III, în Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme integrate de securitate a Centrului de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații din Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Notă proba scrisă Punctaj conform fișei de punctaj Punctaj total Menţiunea

admis/respins

1. Ing. Dogaru Dragoş-Petrică 9,77 1136 2113 Admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele concursului pot formula contestaţie până la data de 21.12.2021, ora 14.00, conform Metodologiei de concurs pentru încadrarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare de execuție din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare nr. DA-6 din 02.10.2017.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei  de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (p.c.c. ing. Șerban Eugen, 021/4233058 int.1144 – 147).