ANUNŢ cu rezultatele probei scrise și practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de cercetător științific la Laboratorul cercetare-dezvoltare compatibilitate electromagnetică din Secţia cercetare-dezvoltare război electronic și compatibilitate electromagnetică în Centrul de Cercetare și Inovare pentru Tehnologii Informaționale și Comunicații din Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Notă proba scrisă Notă proba practică Menţiunea

admis/respins

1. ACTTM-PA-1001 9,40 10 Admis

 

 

Candidații declarați „admis” vor susţine proba orală în data de 12.07.2024, ora 10.00, la sediul Agenţiei  de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenției  de cercetare pentru tehnică şi tehnologii militare la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (tel 021/4233058 int.1144 – 161).