ANUNŢ CU REZULTATELE PROBEI SCRISE ȘI PROBEI PRACTICE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL ASISTENT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN LABORATORUL SISTEME ŞI PLATFORME AUTODIRIJATE DIN SECŢIA CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ SISTEME INFORMAŢIONALE AEROSPAŢIALE DIN CENTRUL DE TESTARE – EVALUARE ȘI CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ PENTRU ARMAMENTE

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj proba practică Media aritmetică Promovat/nepromovat
1. Matei Georgian 97,33 pct. 97,66 pct. 97,49 pct. Promovat

 

Candidatul  nemulţumit de punctajul obţinut poate  formula contestaţie până la data de 09.11.2020, ora 14.00, conform art. 45 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventuala contestaţie se depune la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c. Dascălu Roxana, 021/4233058, int. 258.