ANUNŢ cu rezultatele probei scrise și probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de asistent de cercetare ştiinţifică, în Laboratorul sisteme şi platforme autodirijate din Secţia cercetare ştiinţifică sisteme informaţionale aerospaţiale, ID 732768 din Centrul de Testare – Evaluare și Cercetare Științifică pentru Armamente.

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaților Notă proba scrisă Notă proba practică Menţiunea 

admis/respins

1. Ing. Nedelcu Dănuț 10 9,75 ADMIS

 

Candidatul declarat admis va susţine proba orală în data de 23.07.2019, ora 10.00 la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.

Candidatul nemulţumit de rezultatul probei scrise și practice poate formula contestaţie până la data de 19.07.2019, ora 14.00, conform art. 18 alin.(1) din Dispoziţia nr. DA -6/2017, Metodologia de concurs pentru încadrarea pe funcţii şi grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare de execuţie din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.  

Eventualele contestaţii se depun la sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, lt.ing. Pintilie Daniela, 021/4233058, int. 230.