ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru examenului de promovare în funcții prevăzute cu studii superioare de personal civil contractual din U.M.02512 Z

 

  Nr.

crt.

 

 

Numele şi prenumele candidatului

 

Rezultatul  selecţiei

dosarelor de  concurs

 

Motivul respingerii dosarului

 

1 P.c.c. SMĂRĂNDOIU DANIEL ADMIS  
2 P.c.c. TĂNASE LAURA-MIHAELA ADMIS  
3 P.c.c. IORDACHE CARMEN-MARIANA ADMIS  

 

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 03.03.2022, ora 10.00, la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, str. Aviatorilor nr.10, localitatea Gherceşti.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 01.03.2022, ora 16.00, conform  art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Centrului de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, str. Aviatorilor nr.10, localitatea Gherceşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Mr. Toma Maria,  telefon 0251/435292, int. 110.