ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Cercetător ştiinţific gr. III, în Laboratorul cercetare dezvoltare sisteme integrate de securitate a Centrului de cercetare și inovare pentru tehnologii informaționale și comunicații din Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul

respingerii

dosarului

Observaţii
1. DOGARU Dragoş Admis  

 

Candidatul va susţine proba scrisă în data de 17.12.2021, ora 10.00, la sediul Agenţiei  de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.