ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de asistent de cercetare ştiinţifică stagiar, în Laboratorul sisteme şi platforme autodirijate din Secţia cercetare ştiinţifică sisteme informaţionale aerospaţiale, ID 732762 din Centrul de Testare – Evaluare și Cercetare Științifică pentru Armamente.

 

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Ing. Matei Georgian-Alexandru ADMIS
2. Ing. Pavel Andrei ADMIS
3. Ing. Cărăuș Valentin ADMIS
4. Ing. Marincel Alexandru ADMIS
5. Ing. Burlacu Marius-Iulian ADMIS

 

 

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă și practică în data de 13.01.2020, ora 10.00, la sediul U.M. 02512 București.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 09.01.2020, ora 15,00.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512 București, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pcc. ing. Vlădăreanu Carmen, tel. 1144-217.