ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de cercetător ştiinţific gradul III, în Laboratorul de cercetare şi monitorizare a câmpului electromagnetic din Secţia cercetare ştiinţifică a sistemelor militare la acţiunea factorilor de mediu, ID 732784 din Centrul de Testare – Evaluare și Cercetare Științifică pentru Armamente.

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Dr. ing. Olaru Şerban ADMIS

 

 

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 02.10.2019, ora 10 la sediul U.M. 02512 București.