ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de cercetător științific (ID 732779) la Laboratorul încercări mecano-climatice în Secţia cercetare ştiinţifică a sistemelor militare la acţiunea factorilor de mediu din Centrul de testare – evaluare și cercetare științifică pentru armamente

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Lt. ing. (Art.Ra) Lupu Georgian-Cristian ADMIS

 

 

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine probele scrisă, practică și orală în data de 02.03.2020, ora 09.00, la sediul U.M. 02512 București.