ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de cercetător ştiinţific III în Laboratorul sisteme de armament din Secţia cercetare ştiinţifică sisteme de armament şi tehnologii de protecţie indirectă a forţelor, ID 732745 din Centrul de Testare – Evaluare și Cercetare Științifică pentru Armamente.

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. Geogr. Stanciu Florin ADMIS

 

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 15.07.2019, ora 10 la sediul U.M. 02512 București.