ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de cercetător științific la Laboratorul cercetare-dezvoltare compatibilitate electromagnetică din Secţia cercetare-dezvoltare sisteme de război electronic și compatibilitate electromagnetică în Centrul de Cercetare și Inovare pentru Tehnologii Informaționale și Comunicații

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. ACTTM-PA-1001 ADMIS

 

 

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine probele scrisă și practică în data de 04.07.2024, ora 10.00 și proba orală în data de 12.07.2024, ora 10.00, la sediul U.M. 02512 București.