ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de asistent stagiar în cadrul secţiei Echipamente de protecţie-Laborator echipamente de protecţie CBRN

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. MATEI GEORGIANA ADMIS
2. NECHITA IONELA-ALEXANDRA ADMIS

 

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 20.06.2022, ora 10.00, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 16.06.2022, ora 15.00, conform art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

          Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor p.c.c.dr.chim. Petrea Nicoleta, telefon 021/332.11.99 int. 128.