ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de consilier juridic debutant în cadrul structurii Juridic

 

Nr.

crt.

Cod anonimizare candidat Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. CBRN-BOA- 251 ADMIS  
2. CBRN-GLV-273 ADMIS  
3. CBRN-TC-274 ADMIS  
4. CBRN-DIG- 286 ADMIS  
5. CBRN-MAG-287 ADMIS  
6. CBRN-RAI- 295 ADMIS  
7. CBRN-CVV-297 ADMIS  
8. CBRN-LBI-298 ADMIS  
9. CBRN-GD-304 ADMIS  
10. CBRN-NAC-305 ADMIS  
11. CBRN-BE-306 ADMIS  
12. CBRN-PMA-307 ADMIS  
13. CBRN-SAD-308 ADMIS  
14. CBRN-SM-311 ADMIS  
15. CBRN-RSM-312 ADMIS  

 

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 20.06.2022, ora 10.00, la sediul U.M. 02512/C Bucureşti.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 16.06.2022, ora 15.00, conform art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

          Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02512/C Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor plt.maj. Popescu Bogdan, telefon 021/332.11.99 int. 128.