ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de personal civil contractual de cercetător ştiinţific III , în cadrul Laboratorului cercetare ştiiţifică, testare, evaluare şi aeronavigabilitate

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidaților Rezultatul selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului
1 MARIN FLORIAN ADMIS  

 

Candidatul al cărui dosar a fost admis va susţine proba orală în data de 20.01.2020, ora 10:00, la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, str. Aviatorilor nr.10, localitatea Gherceşti.

Candidatul nemulţumit de rezultatele selecţiei dosarului poate formula contestaţie până la data de 16.01.2020, ora 15:00, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul Centrului de Cercetări şi Încercări în Zbor, str. Aviatorilor nr.10, localitatea Gherceşti, la secretarul Comisiei de concurs, Stancu Nicușor Cătălin, telefon 0251/435292.